รอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ รายการ Ultra Trail Thailand 2020 Doi Inthanon Chiang Mai (Consult By UTMB)

464
นายคมสัน สุวรรณอัมพา

  รอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ รายการ Ultra Trail Thailand 2020 Doi Inthanon Chiang Mai (Consult By UTMB)

     วันนี้ 4 ก.พ. 63 เวลา 14.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ รายการ Ultra Trail Thailand 2020 Doi Inthanon Chiang Mai (Consult By UTMB) ร่วมกับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย

     โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.พ. 63 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมการวิ่งเทรลในครั้งนี้มีความพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1,500 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก ให้มาสัมผัสสถานที่อันมีอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม และมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการวิ่งเทรลในประเทศ​ิ และก้าวสู่ระดับภูมิภาค ผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในลักษณะของการวิ่งเทรล ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

635904
635906
635907
635908
635909