มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงดให้บริการทัวร์มหาวิทยาลัย(Visit CMU) ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะคลี่คลาย

1866

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงดให้บริการทัวร์มหาวิทยาลัย(Visit CMU) ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะคลี่คลาย

      ประกาศมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Novel Coronavirus 2019) เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนั้น

เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทางมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงของดการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (VISIT CMU) เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Facebook Comments