สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจนักท่องเที่ยว นำเจลแอลกอฮอล์ ติดตั้งภายในสถานที่ มากกว่า 50 จุด

455
สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจนักท่องเที่ยวแจกเจลแอลกอฮออล์

สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจนักท่องเที่ยว นำเจลแอลกอฮอล์ ติดตั้งภายในสถานที่ มากกว่า 50จุด

     นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สั่งการ เจ้าหน้าที่นำขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปติดตั้งตามจุดต่างๆในพื้นที่มากกว่า 50 แห่ง

ประกอบไปด้วย
-บริเวณจุดจำหน่ายบัตร
-บริเวณส่วนแรกรับ
-บริเวณตรวจบัตร
-ส่วนจัดแสดงต่างๆ

     ทั่วทั้งพื้นที่อาทิเช่น ส่วนจัดแสดง หมีแพนด้า สโนว์โดม อครอเรี่ยม โคอาล่า ช้าง แกะ เป็นต้น การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อป้องกันพาหะนำโรคและรักษา สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และพนักท่องเที่ยง

     ทั้งนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ นักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ในด้านสุขภาพและการบริการที่ดีโดยให้ เจ้าหน้าที่คาดจมูก และดูแลสุขภาพต่อไป

S 11976717
S 11976718
S 11976719
S 11976729

S 11976716