สวนดอกรับ มีผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัสรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย

34343
โรคโคโรน่า โรงพยาบาลสวนดอก

+ ประกาศ +
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรียนประชาชนทุกท่าน

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอแจ้งว่าในวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศว่ามีผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส อีก5รายในประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้นเป็นเคสที่เข้ามา รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยกความดันอากาศเป็นลบ สําหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัจจุบันไข้ลดลง และอาการดีขึ้นตามลําดับ

เนื่องจากทางโรงพยาบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน จึงได้วางแผนรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการเฝ้าติดตาม บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าว

ขอให้ความเชื่อมั่นใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. และขอขอบคุณพร้อมส่งกําลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.)

blank

โรคโคโรน่า โรงพยาบาลสวนดอก