Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สวนดอกรับ มีผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัสรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย

สวนดอกรับ มีผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัสรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย

-

+ ประกาศ +
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรียนประชาชนทุกท่าน

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอแจ้งว่าในวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศว่ามีผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส อีก5รายในประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้นเป็นเคสที่เข้ามา รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยกความดันอากาศเป็นลบ สําหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัจจุบันไข้ลดลง และอาการดีขึ้นตามลําดับ

เนื่องจากทางโรงพยาบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน จึงได้วางแผนรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการเฝ้าติดตาม บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าว

ขอให้ความเชื่อมั่นใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. และขอขอบคุณพร้อมส่งกําลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.)

โรคโคโรน่า โรงพยาบาลสวนดอก

Must Read

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกิน ค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิดความ แปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน...
error: Alert: Content is protected !!