Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สวนดอกรับ มีผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัสรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย

สวนดอกรับ มีผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัสรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย

-

+ ประกาศ +
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรียนประชาชนทุกท่าน

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอแจ้งว่าในวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศว่ามีผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส อีก5รายในประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้นเป็นเคสที่เข้ามา รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยกความดันอากาศเป็นลบ สําหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัจจุบันไข้ลดลง และอาการดีขึ้นตามลําดับ

เนื่องจากทางโรงพยาบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน จึงได้วางแผนรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการเฝ้าติดตาม บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าว

ขอให้ความเชื่อมั่นใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. และขอขอบคุณพร้อมส่งกําลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.)

โรคโคโรน่า โรงพยาบาลสวนดอก

Must Read

แม่โจ้โพลล์ เผยประชาชนร้อยละ 54.23 เห็นว่า “ต้นยางนา” เป็นเอกลักษณ์ของ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ส่วนอีกร้อยละ 45.77 เห็นว่าเป็นปัญหา กิ่งและต้นยางล้มทับหวั่นอันตราย

แม่โจ้โพลล์ เผยประชาชนร้อยละ 54.23 เห็นว่า "ต้นยางนา" เป็นเอกลักษณ์ของ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ส่วนอีกร้อยละ 45.77 เห็นว่าเป็นปัญหา กิ่งและต้นยางล้มทับหวั่นอันตราย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 403 ราย ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2563  ในหัวข้อ “ต้นยางนา...
error: Alert: Content is protected !!