องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

1222

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

     วันนี้ (31 ม.ค. 63) ที่ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

     ในการนี้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯ ได้จุดธูปเทียนที่เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายความเคารพพระราชอาสน์ โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบศาสนพิธี นำโดย พระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทองสิริมงฺคโล) เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

     พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศพ พระราชทานโกศไม้สิบสองฉัตรเครื่องตั้งประดับเป็นเกียรติยศพระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์

     ทั้งนี้ ตลอด 50 วันที่ผ่านมา ทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นประจำทุกคืน โดยมีหน่วยงานและคณะต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสและศรัทธา หลวงปู่ทอง เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน ซึ่งพิธีสวดอภิธรรมดังกล่าว จะมีการจัดต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 100 วัน