ขอช่วยเหลือบริจาคเลือดกรุ๊ปโอ และเลือดกรุ๊ปอื่นๆสามารถบริจาคได้ที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

56

  ขอช่วยเหลือบริจาคเลือดกรุ๊ปโอ และเลือดกรุ๊ปอื่นๆสามารถบริจาคได้ที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

     อนุญาตครับ ตอนนี้พ่อผมไม่สบายต้องได้รับการผ่าตัด ขอรบกวนทุกท่าน หากสามารถให้บริจาคเลือดได้ ของรบกวนบริจาคให้นายณรงค์ วิรัชเศรษฐกุลครับ ผู้ป่วยต้องการเลือดกรุ๊ปโอครับ ในกรณีเลือดกรุ๊ปอื่นก็สามารถบริจาคให้ได้ครับ บริจาคได้ที่ตึกศรีพัฒน์ งานธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ครับ เลขประจำตัวคนไข้ HN:2536947 นายณรงค์ วิรัชเศรษฐกุล

0832050427
0840478804
เก่งครับ

ขอบคุณครับ