Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เผย ห้ามกักตุน-ขึ้นราคา "หน้ากากอนามัย" ฝ่าฝืนโทษหนักปรับเป็นแสน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เผย ห้ามกักตุน-ขึ้นราคา “หน้ากากอนามัย” ฝ่าฝืนโทษหนักปรับเป็นแสน

-

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เผย ห้ามกักตุน-ขึ้นราคา “หน้ากากอนามัย” ฝ่าฝืนโทษหนักปรับเป็นแสน

     นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ติดตาม ตรวจสอบภาวะราคา และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้กำกับดูแล ร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และไม่ถือโอกาสฉกฉวยขึ้นราคา รวมทั้งให้แนะนำแหล่งจำหน่ายให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้

     “การดำเนินการ มีเป้าหมาย เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสกักตุนสินค้า ขึ้นราคาสินค้า หรือสินค้ามีไม่เพียงพอ และอาจส่งผลกระทบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะขณะนี้มีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และปัญหาฝุ่น PM 2.5”

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่ผู้บริโภค พบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน 1569 หรือร้องเรียนได้โดยตรง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า สำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแล้ว และยังได้มีการประสานให้เร่งจัดส่งหน้ากากอนามัยไปยังพื้นที่ๆ ขาดแคลนแล้วเช่นเดียว และหากมีความจำเป็น ก็จะเพิ่มจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้ด้วย

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!