เผยข้อมูลผู้โดยสารจากอู่ฮั่นและกวางโจวที่เข้าออกเชียงใหม่ พบยังอยู่ในเชียงใหม่ 681 คน

10910

เผยข้อมูลผู้โดยสารจากอู่ฮั่นและกวางโจวที่เข้าออกเชียงใหม่ พบยังอยู่ในเชียงใหม่ 681 คน

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสรุปผู้โดยสารจากเมืองอูฮั่น เมืองกวางโจว (หรือเมืองอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเมืองเฝ้าระวัง) ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ดังนี้

1.ผู้โดยสารเมืองอูฮั่น ระหว่างวันที่ 1 – 23 มกราคม 2563 มีผู้โดยสารขาเข้า 1,073 ราย ขาออก 950 ราย ยังอยู่ 123 ราย
(ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากอูฮั่น)

2.ผู้โดยสารเมืองกวางโจว ระหว่างวันที่ 1 – 29 มกราคม 2563 มีผู้โดยสารขาเข้า 13,611 ราย ขาออก 13,053 ราย ยังอยู่ 558 ราย

หมายเหตุ : ข้อมูลจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่

Facebook Comments