รพ.สวนดอก โลหิตสำรองไม่เพียงพอ เชิญชวนร่วมบริจาคเลือดได้ทุกวันไม้เว้นวันหยุดราชการ

blank

รพ.สวนดอก โลหิตสำรองไม่เพียงพอ เชิญชวนร่วมบริจาคเลือดได้ทุกวันไม้เว้นวันหยุดราชการ

   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ บริจาคโลหิตช่วยเหลือคนไข้ โดยเฉพาะกรุ๊ป O และ A โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ งานธนาคารเลือดชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

blank