(มีคลิป Video) มณฑลทหารบกที่ 33 เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน

534

(มีคลิป Video) มณฑลทหารบกที่ 33 เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามกีฬา มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ไฟป่า และหมอกควัน ที่มักจะเกิดขึ้นในระยะนี้

     โดยมีการตรวจสภาพความพร้อม ทั้งทางด้านกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ของหน่วยทหารในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีการปล่อยแถวกำลังพลจาก มณฑลทหารบกที่ 33, สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยทหารพัฒนา ,กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 พล.ร. 7, กองพันพัฒนาที่ 3 , กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก , กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 และ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

blank

     สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองทัพบก ในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากในห้วงฤดูแล้งของทุกปีพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง และไฟป่าและหมอกควัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และ ยุทโธปกรณ์ที่จะต้องนำไปใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดับไฟป่า รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้น และลดฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยพิบัติ ลดผลกระทบเฉพาะหน้า ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งในวันนี้ได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่าย น้ำดื่ม น้ำใช้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ ที่เริ่มมีการขาดแคลนน้ำ รวมทั้ขบวนรถน้ำ สำหรับการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองสะสมในอากาศด้วย

blank     โดยทางด้านพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 มีความพร้อมทั้งกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และ ร่วมในการแก้ไขปัญหา ไฟป่า และหมอกควัน ที่มักจะเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ โดยในวันนี้ มีแผนดำเนินการในขั้นต้นในการ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่าย น้ำดื่ม น้ำใช้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ ที่เริ่มมีการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปล่อยขบวนรถน้ำ สำหรับการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

blank blank blank blank blank blank blank