แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก ด้านหน้าตลาดสามแยก ตั้งแต่ 20 ม.ค. – 18 ก.พ. 63

1318

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก ด้านหน้าตลาดสามแยก ตั้งแต่ 20 ม.ค. – 18 ก.พ. 63

     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แจ้งประชาสัมพันธ์ โดยทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักในผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย บริเวณด้านหน้าตลาดสามแยก จำนวน 10 จุด โดยปิดช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ติดกับทางเท้า) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผ่านช่วงก่อสร้างโปรดลดความเร็ว ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด

RsSk4J.jpg