(มีคลิป Video) ชาวฟ้าฮ่าม พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ หวังลดปัญหาหมอกควัน

blank

(มีคลิป Video) ชาวฟ้าฮ่ามพร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ หวังลดปัญหาหมอกควัน

     เมื่่อช่วงเช้าของวันที่ 18 มกราคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่าที่บริเวณทางแยก ฟ้าฮ่าม หน้าโรงพยาบาลเทพปัญญา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพปัญญาตำรวจภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ ประชาชนในตำบลฟ้าฮ่าม บูรณาการร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล โดยมี พล ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลฟ้าฮ่าม และ สร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันจะนำไปสู่ฟ้าฮ่ามเมืองน่าอยู่ในอนาคต

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณตู้ยามตำรวจจราจรหน้า โรงพยาบาลเทพปัญญา โดยจะนำกิ่งไม้ ใบไม้เหล่านี้ไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อจะลดการเผา ลดการเกิดมลพิษในอากาศ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนนเก็บขยะ ตัดหญ้าตามจุดต่าง ๆ ได้แก่บริเวณหน้า สำนักงาน DSI จนถึงตู้ยามตำรวจจราจรแยกศาลเด็กบริเวณหน้าร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ จนถึงแยกรวมโชคมีชัย และ บริเวณแยกรวมโชคมีชัยจนถึงหน้าโรงพยาบาลเทพปัญญา

blank

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมติดตั้งธงทิวบริเวณเกาะกลางถนนหน้าโรงพยาบาลเทพปัญญา จนถึงแยกรวมโชค และ บริเวณฟุตบาทตั้งแต่หน้าสำนักงาน DSI จนถึงหน้าร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงกิจกรรมพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เพื่อเป็นการลดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองเล็ก หรือ PM2.5 ในอากาศไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตำบลฟ้าฮ่าม ตำรวจภูธรภาค 5 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทพปัญญา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

blank blank blank blank blank blank