รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ทำหนังสือแจงข้อเท็จจริง เรื่อง “ปิดตายขังหมาใต้ถุนศาลากลาง” ดังนี้

13078
ขังหมา ศาลากลางเชียงใหม่

อ้างถึงข่าวเดิม
จากข่าว น้องหมาศาลากลาง >> https://cm108.com/w/18945/

รองผู้ว่าทำหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ชม 0017.3/ 1790
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
16 มกราคม 2563

ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ “ปิดตายขังหมาใต้ถุนศาลากลาง” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นการดําเนินการซ่อมแซมตะแกรงใต้ถุน อาคารศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ช่วงบ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขจรจัดเข้าไปอาศัยอยู่ เนื่องจากสุนัขจรจัดมีจํานวนมาก และมีความดุร้าย โดยสุนัขจรจัดดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อน ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการอยู่เป็นประจํา รวมทั้งมีเห็บหมัดสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามาโดยลําดับ ทั้งการทําหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการพยายามแยกสุนัขที่ดุร้ายออกจากฝูง

ในช่วงเย็นของวันที่ 15 มกราคม 2563 หลังจากที่ทราบว่ายังมีสุนัขบางตัวอาศัยอยู่ด้านใน ใต้ถุนอาคาร จึงให้เจ้าหน้าที่รีบรื้อตะแกรงเหล็กบางส่วนออก (ซึ่งเป็นจุดที่มีสุนัขอยู่ในช่องทางดังกล่าว) เพื่อให้สุนัขสามารถออกจากใต้ถุนอาคารได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ยังพบว่ามีสุนัขติดค้างอยู่ด้านใน จึงได้รีบดําเนินการรื้อตะแกรงช่องทางดังกล่าวออก เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ติดอยู่ด้านใน แต่สุนัขก็ยังไม่ยอม ออกมาจากใต้ถุนอาคาร จึงได้จัดอาหารและน้ำวางไว้ด้านหน้าช่องทางดังกล่าว เพื่อประทังความหิวโหย

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดดังกล่าว โดยแนวทางที่จะดําเนินการในระยะต่อไปจังหวัดจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รักสุนัข เพื่อหาบ้านให้สุนัขอาศัยอยู่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิรุษ พรรณเทวี) รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หมาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด ออกมาได้หมดแล้วนะ
( ข้อมูลจากคุณ Sangdaw Tansan )
หมา ศาลากลางเชียงใหม่

Facebook Comments