พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามตรวจสอบราคาสินค้าตามตลาดสด พบราคาเนื้อหมูปรับสูงขึ้น 10-20 บาทต่อกิโลกรัม

1578

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามตรวจสอบราคาสินค้าตามตลาดสด พบราคาเนื้อหมูปรับสูงขึ้น 10-20 บาทต่อกิโลกรัม

     วันที่ 16 มกราคม 2563 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามภาวะการค้าและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ ตลาดสด ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และอำเภอหางดง ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน

blank

     สำหรับภาวะการค้าโดยทั่วไปสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว ยกเว้น เนื้อสุกรชำแหละราคาปรับตัวสูงขึ้น กก.ละ 10-20 บาท ทำให้ราคาจำหน่ายปลีก (วันนี้) เนื้อแดง กก.ละ 150 – 160 บาท เนื้อสันและสามชั้น กก.ละ 160-170 บาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคอหิวาต์แอฟริกา) ทำให้เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มส่วนใหญ่ในพื้นที่ลดปริมาณการเลี้ยงสุกรลง ส่งผลให้สุกรที่โตได้ขนาดออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องจนถึงเทศกาลตรุษจีน

     ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

blank blank blank blank blank