ยอดดอยอินทนนท์หนาวอีกรอบ อุณหภูมิ 4 องศาฯ เหมยขาบโผล่ขาวโพลน

323

ยอดดอยอินทนนท์หนาวอีกรอบ อุณหภูมิ 4 องศาฯ เหมยขาบโผล่ขาวโพลน

 ☆ ยอดดอย อุณภูมิต่ำสุด 4°C – อุณภูมิสูงสุด 15°C

 ☆ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณภูมิต่ำสุด 5°C – อุณภูมิสูงสุด 14°C

 ☆ ที่ทำการ อุณภูมิต่ำสุด 9°C – อุณภูมิสูงสุด 25°C

Rx7wG9.jpg
Rx7KBJ.jpg
Rx7Zqb.jpg

RxSYw8.jpg
Rx7cHf.jpg
Rx7i7a.jpg
Rx7Rgq.jpg
Rx7xCz.jpg
Rx7QF8.jpg
Rx7qtR.jpg

RxSzDR.jpg

Rx7tlD.jpg

Rx73F1.jpg