อุตุฯ คาดการณ์ ภาคเหนือยังมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส

3743

อุตุฯ คาดการณ์ ภาคเหนือยังมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส

      ในช่วงวันที่ 15 – 16 ม.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น ข้อควรระวัง ในวันที่ 14 – 16 ม.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา โดยในช่วงวันที่ 15 – 16 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาทิเบตเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น

RRh75E.jpg

     ภาคเหนือในช่วงวันที่ 14 – 16 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

     ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

Facebook Comments