หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัด

1611

หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งเปิดห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าใช้บริการได้ทันที

     ตามที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการให้ทั้ง 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการดำเนินการตามแผนฯ ระดับกลาง ตามที่ได้สั่งการไว้แล้ว ด้วยสภาพภูมิอากาศในช่วงเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอุณหภูมิที่ผกผันที่ระดับล่างและมีลมอ่อน ทำให้ฝุ่นควันในพื้นที่ยังคงปกคลุมและมีการสะสมอยู่ ส่วนในช่วงกลางวัน ความร้อนจะทำให้อากาศยกตัวได้ดี และลมที่พัดปกคลุม เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฝุ่นควันระบายตัวได้เล็กน้อย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้

blank

     ทั้งนี้ หลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน โดยได้พ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร จนถึงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และวิธีการป้องกัน รวมถึงสถานที่จัดห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ในทุกๆ เช้าอย่างเคร่งครัด

blank

     ในส่วนของอำเภออมก๋อย ได้จัดเตรียมห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ในพื้นที่ 6 ตำบล รวม 34 จุด ไว้ให้สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าไปใช้บริการได้ทันที กรณีที่ค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน และแจ้งให้หน่วยงานร่วมดำเนินการจัดสถานที่ให้พร้อมรับสถานการณ์โดยเร็วที่สุด

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank