“ผ่าตัดทําหมัน-ตอน สุนัขและแมว ฟรี..(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)” เสาร์ที่ 18 ม.ค. 63

19897

“ผ่าตัดทําหมัน-ตอน สุนัขและแมว ฟรี..(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)”
….

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์, สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์ เขต 5, คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่
———————–
ร่วมจัดตั้งหน่วยให้บริการผ่าตัดทําหมัน-ตอน สุนัขและแมว ฟรี..(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
———————–
ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ บริเวณลาน จอดรถ กรีนเลค รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053-892516
( ลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563)

blank