22 มิ.ย. 62 ประกาศจับผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วหลบหนี มีนำจับให้ 1 แสนบาท

นักโทษแหกคุก

ประกาศจับผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วหลบหนี

ด้วยผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจำกลางระยอง ชื่อ น.ช.อภิสิทธิ์ ไร่พิมาย ชื่อเล่น ปลิว อายุ 38 ปี ส่วนสูง ประมาณ 175 ซม. ผิวดำแดง ตัดผมสั้นเกรียน ลักษณะผอมสูง ได้หลบหนีจากการควบคุม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. หากผู้ใดสามารถแจ้งเบาะแสและสามารถจับกุมได้ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง เรือนจำกลางระยองยินดีมอบ

#รางวัลนำจับ 100,000 บาท

ข้อมูลการติดต่อ
038-6377-60 เรือนจำกลางระยอง
081-906-8716 ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอ
098-260-2818 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
098-260-2790 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

#จากการแสดงความคิดเห็นในโพสนี้ เรือนจำกลางระยอง ขอเรียนว่าด้วยเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว เป็นเรือนจำด้านการพัฒนาพฤตินิสัย เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เป็นลักษณะของเรือนจำเป็นเรือนจำเปิด เรือนจำในลักษณะนี้จะไม่มีกำแพงสูง ซึ่งมีพื้นที่ ประมาณ 1,600 ไร่ ผู้ต้องขังที่ถูกคัดเลือกมาควบคุมที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วนั้น ต้องฝึกวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เช่น การทำการเกษตร การเลี้ยงปศุสัตว์ ฯลฯ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังประมาณ 200 คน และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเพียง 3 คน ผู้ต้องขังอาจฉวยโอกาสในการหลบหนีได้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากเรือนจำกลาง ,เรือนจำจังหวัด,เรือนจำอำเภอ,ทัณฑสถาน ซึ่งมีลักษณะควบคุมผู้ต้องขังภายในกำแพงสูงและมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เรือนจำกลางระยองจึงอยากสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลข้อเท็จจริงของการควบคุมภายในเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว

ข้อมูลจาก เรือนจำกลางระยอง

blank