ข่าวมั่ว! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงข่าวพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่สนามบินเชียงใหม่ ยืนยันไม่เป็นความจริง

blank

ข่าวมั่ว! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงข่าวพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่สนามบินเชียงใหม่ ยืนยันไม่เป็นความจริง

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอชี้แจง กรณีข่าวเท็จเกี่ยวกับโรคปอดติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ(อู่ฮั่น)จากประเทศจีน จากกรณีที่เว็บไซต์ https://thethaiger.com/ ได้นำเสนอข่าว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 กรณีพบผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ(อู่ฮั่น) จากประเทศจีน ที่สนามบินเชียงใหม่ นั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีมาตรการตรวจสอบผู้โดยสาร ณ ด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างเข้มข้น และไม่พบผู้โดยสารที่น่าสงสัย หรือเป็นโรคนี้แต่อย่างใด

blank

     สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอาการไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียสหรือให้ประวัติว่ามีไข้) ร่วมกับไอ มีน้ำมูก และหายใจหอบเหนื่อย หรือผู้เสียชีวิตด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน ร่วมกับมีประวัติเดินทางจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มลฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 14 วันก่อนป่วย ขอให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งประวัติให้กับเจ้าหน้าที่โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน1422

blank

blank blank blank blank blank