ข่าวมั่ว! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงข่าวพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่สนามบินเชียงใหม่ ยืนยันไม่เป็นความจริง

719

ข่าวมั่ว! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงข่าวพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่สนามบินเชียงใหม่ ยืนยันไม่เป็นความจริง

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอชี้แจง กรณีข่าวเท็จเกี่ยวกับโรคปอดติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ(อู่ฮั่น)จากประเทศจีน จากกรณีที่เว็บไซต์ https://thethaiger.com/ ได้นำเสนอข่าว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 กรณีพบผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ(อู่ฮั่น) จากประเทศจีน ที่สนามบินเชียงใหม่ นั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีมาตรการตรวจสอบผู้โดยสาร ณ ด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างเข้มข้น และไม่พบผู้โดยสารที่น่าสงสัย หรือเป็นโรคนี้แต่อย่างใด

     สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอาการไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียสหรือให้ประวัติว่ามีไข้) ร่วมกับไอ มีน้ำมูก และหายใจหอบเหนื่อย หรือผู้เสียชีวิตด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน ร่วมกับมีประวัติเดินทางจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มลฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 14 วันก่อนป่วย ขอให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งประวัติให้กับเจ้าหน้าที่โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน1422

blank blank