สดร. เผยภาพจันทรุปราคาเงามัว เช้ามืดวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. 63

950

สดร. เผยภาพจันทรุปราคาเงามัว เช้ามืดวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. 63

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว เช้ามืด 11 มกราคม 2563 ขณะเงามัวบังมากที่สุดเวลา 02:10 น. ตามเวลาประเทศไทย ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดระหว่าง 00:08-04:13 น. สังเกตด้วยตาเปล่าได้ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน ไม่ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณเงามืด ดวงจันทร์จึงไม่เว้าแหว่ง ยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเท่านั้น

     สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งต่อไป สังเกตเห็นได้ในประเทศไทย คือ “จันทรุปราคาเงามัว” วันที่ 6 มิถุนายน และ 30 พฤศจิกายน 2563

จันทรุปราคาเงามัว 11 ม.ค. 63
ภาพเปรียบเทียบความสว่าง