จราจรเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์วางแผนการเดิน ในเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

6690

จราจรเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์วางแผนการเดิน ในเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมหลายจุดด้วยกัน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีการวางแผนการเดินทาง ในเส้นทางที่จะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากอาจจะมีการจราจรหนาแน่นเกิดขึ้นได้