ขอเรียนเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรม”รวมใจเพื่อเชียงใหม่ไร้ฝุ่นควัน” ครั้งที่ 1

66

เรียนเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรม”รวมใจเพื่อเชียงใหม่ไร้ฝุ่นควัน” ครั้งที่ 1

     เรียนเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรม”รวมใจเพื่อเชียงใหม่ไร้ฝุ่นควัน” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ด้วยการพร้อมใจสวมใส่เสื้อโทนสีฟ้า

     โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูทแสดงนิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สถานศึกษา ส่วนราชการ สถานประกอบการ ตามมาตรการลดและป้องกันฝุ่นควัน Safety Zone พร้อมการกวาดล้างถนน แจกสติ๊กเกอร์รณรงค์ลดใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในเขตคูเมืองชั้นใน พร้อมการแสดงดนตรีจากโรงเรียนสันกำแพง เป็นต้น