แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

1499

แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง30 สตางค์ต่อลิตร

     แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(10 มกราคม 2563) เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

RTYY1t.jpg