เข้าชมฟรี! สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 ม.ค. 63

1640

เข้าชมฟรี! สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 ม.ค. 63

     วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดย ครอบครัวหรือผู้ปกครอง ที่พาเด็กๆ อายุต่ำกว่า 12 ปี มาด้วย สามารถเข้าชมสวนฯ ฟรี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม) เสียค่าใช้จ่ายเพียงยานพาหนะ เท่านั้น ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

blank