เที่ยวฟรี! วันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. 63 คนไทยเข้าฟรี อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

766

เที่ยวฟรี! วันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. 63 คนไทยเข้าฟรี อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เข้าฟรีทั่วประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

หมายเหตุ : เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยพร้อมยานพาหนะ

Facebook Comments