Home ข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่าง “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)

“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)

-

“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)

     วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020) นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงานฯ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

402405

     ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่(นายอาทร พิมชะนก) เป็นผู้แทน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบเงินสนับสนุนกองทุนหมอกควันไฟป่า เป็นเงิน 10,000 บาท ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่

     อำเภอแม่แจ่ม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน(MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)ระหว่างวันที่ 7-17 มกราคม 2563 กำหนดเส้นทางวิ่ง 7 เส้นทาง 7 ตำบล ซึ่งในวันที่ 7 มกราคม 2563 กำหนดให้เริ่มวิ่ง 2 เส้นทาง คือ จากอ่างน้ำบ้านป่าเท้อ เวลา  07.00 น. และวิ่งจากเทศบาลตำบลท่าผา เวลา 07.00 น. วิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อมาร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานดับไฟป่า และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแก่ประชาชน

402397
402398
402399
402400
402401
402402
402403
402404402406

Must Read

สธ.เผย 60 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี สถานการณ์ดีขึ้น อาจประเมินผ่อนปรนมาตรการได้

กระทรวงสาธารณสุข เผย 60 จังหวัดถือว่าสถานการณ์ดี อาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ช้าเกินไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า...
error: Alert: Content is protected !!