Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบาย รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลิกสูบบุหรี่ และให้สถานีตำรวจเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบาย รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลิกสูบบุหรี่ และให้สถานีตำรวจเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

-

ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบาย รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลิกสูบบุหรี่ และให้สถานีตำรวจเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

     วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานการประชุมฯมี พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับการ, รองผู้บังคับการ, หัวหน้าสถานีในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมบริหารงาน ตำรวจภูธรภาค  ครั้งที่ 4/563

S 2375702

     และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีส่งมอบป้ายสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดจำนวน 8 แห่ง และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 159 แห่งซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ และจัดสภาพแวดล้อมของสถานีตำรวจให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่เข้ามติดต่อขอรับบริการได้มีสุขภาพที่ดี

      โดยตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดทำโครงการพร้อมกับขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อมอบให้แก่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 อาทิเช่น เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ซึ่งจะได้นำไปติดยังสถานีตำรวจในสังกัดต่อไป พร้อมทั้งสื่อรณรงค์การลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ป้ายไวนิลโครงการ พร้อมด้วย เครื่องหมายต่างๆ

S 2375715

      ด้าน พล...ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้กล่าวว่าได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีติดตามผลการดำเนินการทุกระยะ ซึ่งจะมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดของตนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ โดยแบ่ง 3 ระดับ ได้แก่

1.ระดับดีเลิศ จะต้องมีจำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 50 ขึ้นไป
2.ระดับดีมาก จะต้องมีจำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 49
3.ระดับดี จะต้องมีจำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 39

S 2375714S 2375689
S 2375691
S 2375694
S 2375696
S 2375697
S 2375698
S 2375699S 2375703
S 2375706
S 2375711
S 2375713

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!