รวมภาพบรรยากาศสวยๆจาก อุทยานแห่งชาติ “ดอยอินทนนท์” อุทยานแห่งชาติ “ห้วยน้ำดัง” และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วันที่ 7 มกราคม 2563

798

รวมภาพบรรยากาศสวยๆจาก อุทยานแห่งชาติ “ดอยอินทนนท์” อุทยานแห่งชาติ “ห้วยน้ำดัง” และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วันที่ 7 มกราคม 2563

1. บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

   ☆ ยอดดอย อุณภูมิต่ำสุด 5°C – อุณภูมิสูงสุด 13°C

   ☆ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณภูมิต่ำสุด 6°C – อุณภูมิสูงสุด 15°C

   ☆ ที่ทำการ อุณภูมิต่ำสุด 11°C – อุณภูมิสูงสุด 23°C

RfEEe2.jpg
RfEjOy.jpg
RfElaD.jpg
RfED49.jpg
RfEAxJ.jpg

RfEb31.jpg
RfEPnb.jpg
RfE2df.jpg

 2. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ

     ☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอก สามารถชมดวงทิตย์ขึ้น เวลา 07.02 น. ตกเวลา 18.03 น. อุณภูมิต่ำสุด 13°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 6 ม.ค.63 จำนวน 245 คน พักแรม 99 คน รถยนต์ 77 คัน จักรยายนต์ 3 คัน

     ☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 15°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 6 ม.ค.63 จำนวน 137 คน พักแรม 0 คน รถยนต์ 31 คัน จักรยานยนต์ 6 คัน

     ☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 14°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 6 ม.ค.63 จำนวน 243 คน พักแรม 0 คน รถยนต์ 24 คัน จักรยานยนต์ 18 คัน

     ☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 6 ม.ค.63 จำนวน 625 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 111 คน รถยนต์ 132 คัน รถจักรยานยนต์ 27 คัน

     ☆ เหตุการณ์ทั่วไป -ปกติ-

     ☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834

     ☆ จองบ้านพัก & เต็นท์ โทร 025610777 ต่อ1743

RfEpnI.jpg
RfEaQZ.jpg
RfEGdP.jpg

3. บรรยากาศจากลานกางเต็นท์ดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

     เช้านี้อุณหภูมิ 15 องศา ดอกนางพญาเสือโคร่งบานทั่วลาาน มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์และมาสัมผัสบรรยากาศหนาวเป็นจำนวน 21 เต็นท์ มากกว่า 60 คน

    ?เจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขยะคืนถิ่น นำขยะกลับบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างในอุทยาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม Green Heart Passport ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

RfELPe.jpg
RfEJZt.jpg

RfEy9k.jpg
RfEFbv.jpg
RfEIpE.jpg

RfEeml.jpg