โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ หากมีอาการให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

13642

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ หากมีอาการให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

     จากกรณีที่มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น ล่าสุดได้มีการประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระบุว่าหากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และเหนื่อยหอบ ร่วมกับมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน ขอให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือที่พักทันที

blank

    โดยก่อนหน้านี้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้อง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้โดยสารทั่วไป หลังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

     โดยจะทำการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น และหากพบมีอาการไข้สูง หรืออาการที่เข้าข่ายโรคทางเดินหายใจก็จะซักประวัติ และเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola) ต่อไป ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์