สรุป 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง เชียงใหม่มากสุดอันดับ 2 ของประเทศ 104 ครั้ง

4883

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง เชียงใหม่มากสุดอันดับ 2 ของประเทศ เกิดอุบัติเหตุรวม 104 ครั้ง

     วันนี้ (3 มกราคม 2563) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

     นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 373 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,499 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุสะสมเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เกิดอุบัติเหตุสะสมกว่า 104 ครั้ง เสียชีวิต 14 ราย มีผู้บาดเจ็บ 104 คน

     ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้กำชับให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ที่จะมาถึง

     ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกส่วนราชการ ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายนิพนธ์ บุญญามณี อย่างเคร่งครัด พร้อมให้ทุกด่านชุมชน ด่านตรวจ และจุดสกัด เข้มงวดความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย เพื่อร่วมกันลดจำนวนอุบัติเหตุในปี 2563

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร 

Facebook Comments