กำหนดการบำเพ็ญมหากุศลโปรดวิญญาณ 25 อำเภอทั่วเชียงใหม่ให้แก่ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนตามสาธารณสถานต่างๆ ในวันที่ 4-15 มกราคม 2563 ที่วัดลัฏฐิวัน

7011

กำหนดการบำเพ็ญมหากุศลโปรดวิญญาณ 25 อำเภอทั่วเชียงใหม่ให้แก่ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนตามสาธารณสถานต่างๆ ในวันที่ 4-15 มกราคม 2563 ที่วัดลัฏฐิวัน

     จากการที่ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญมหากุศลโปรดวิญญาณ โปรยทานอุทิศส่วนบุญ ให้แก่ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนตามสาธารณสถานต่างๆ ตามความเชื่อแบบประเพณีโบราณของชาวจีน นำโดยนายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ ร่วมกับวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรจีนชาวเชียงใหม่ และสาธุชนทั่วไป ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดงานบำเพ็ญมหากุศลโปรดวิญญาณ โปรยทานอุทิศส่วนบุญ ตามหลักพิธีกรรม และความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-15มกราคม 2563 นั้น

     คณะกรรมการ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล โปรดวิญญาณ โปรยทานอุทิศส่วนบุญ “เตี่ยวโกวฮุ้ง” ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง รองประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ นายกสมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี นายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมปุงเท่ากงเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน (เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหารเจ)

     จากนั้น ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ทุกวันคณะกีบู่จูเต็กก่า จะออกโปรดวิญญาณ แล้วกลับมา ณ วัดพระนอนขอนตาล เวลา 19.00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล และเวลา 20.00 น.คณะเก็งจู สวดมนต์เดินธูป (เกี่ยเฮีย) โดยวันที่ 5 มกราคม จะออกโปรดวิญญาณ ในเขตอำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง และแม่ออน วันที่ 6 มกราคม ในเขตอำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง และแม่แจ่ม วันที่ 7 มกราคม ในเขตอำเภอฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย วันที่ 8 มกราคม ในเขตอำเภอแม่ริม แม่แตง สะเมิง และกัลยาณิวัฒนา วันที่ 9 มกราคม โปรดวิญญาณในเขตอำเภอเชียงดาว พร้าว และเวียงแหง วันที่ 10 มกราคมโปรดวิญญาณในเขตอำเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย วันที่ 11 มกราคม โปรดวิญญาณในเขตอำเภอเมือง หางดง และสารภี

     สำหรับคืนวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น.จะมีพิธีสวดมนต์ส่งเตี้ยง จากนั้นคณะกีบู่จูเต็กก่าเกาะต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทำพิธีคุยกี อัญเชิญเทวดาอารย์ออกโปรดวิญญาณ (เตี่ยวโกวฮุ้ง) ทั้ง 4 ทิศ 5 ทาง ตามถนนสายต่างๆ ในตลาดแม่ริม และบริเวณตัวเมืองเมือง เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ ขบวนธงเหลือง ทำการโปรดวิญญาณทางทิศเบื้องกลาง บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีในเขตตลาดแม่ริม แล้วเข้าเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งต้นโปรดวิญญาณจากศาลเจ้าปุงเถ่ากง กาดหลวงไปในตัวเมือง ส่วนอีก 4 ขบวน คือ ธงดำ ทำการโปรดวิญญาณทางทิศเหนือตัวเมืองเชียงใหม่, ธงแดง โปรดวิญญาณทางทิศใต้ตัวเมืองเชียงใหม่, ธงเขียว โปรดวิญญาณทางทิศตะวันออกตัวเมืองเชียงใหม่ และธงขาว โปรดวิญญาณทางทิศตะวันออกตัวเมืองเชียงใหม่

     วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 10.00-22.00 น.เป็นพิธีไหว้บรรพชน (ตุยจิ่ง) และคณะสงฆ์จีนนิกายประกอบพิธีกงเต็ก พาดวงวิญญาณข้ามสะพานโอฆสงสาร เตรียมสถานที่ตั้งไหว้ดวงวิญญาณ และเปิดโอกาสให้สาธุชนร่วมทำบุญจองพื้นที่ตั้งไว้ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษของตนเอง

     วันจันทร์-อังคารที่ 13-14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.พิธีเคารพดวงวิญญาณ (กงจี่) และให้สาธุชนร่วมทำพิธีไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ เวลา 19.00 น.ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 20.00 น.คณะเก็งจูสวดมนต์เดินธูป(เกี่ยเฮีย) วันอังคาร ที่ 14 มกราคม เวลา 09.00 น.คณะกีบู่จูเต็กก่า ประกอบพิธีคุยกีออกเจิมใบชาทิพย์ (ฉู่แต๊) เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 16.00 น.ประกอบพิธีมหาลอยกระทง (ปั้งจุยเต็ง) เชิญดวงวิญญาณที่อยู่ตามแม่น้ำมาร่วมรับบุญ เวลา 19.00 น.คณะเก็งจูสวดมนต์เดินธูป(เกี่ยเฮีย) วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ (ซิโกว) และพิธีโยคะตันตระ โปรยทานทิ้งกระจาด เวลา 15.00 น.แจกทานแก่ผู้ยากไร้ เวลา 17.00 น.พิธีไหว้ขอบคุณเทพยดาฟ้าดิน ทวยเทพเจ้า และปวงวิสุทธิเทพเทวอาจารย์ เวลา 19.00 น.คณะเก็งจูสวดมนต์เดินธูป(เกี่ยเฮีย) และเวลา 20.00 น.ประกอบพิธีไหว้ขอบคุณเทวอาจารย์คุยกีอำนวยพร และปิดมณฑลพิธี

      นายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน และเจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนตาล ขอเชิญชวนสาธุชนทั่วไปได้ร่วมกันในพิธีโปรดวิญญาณฯ พร้อมกันเพื่อรับสิริมงคลปีใหม่ 2563 หรือจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธากับวัดลัฏฐิวันก็ได้หรือผ่านบัญชีมูลนิธิศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 063-1-24367-3

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายไพศาล โตวิวัฒน์ โทรศัพท์ 085-483744 หรือ 053-232896 และ 061-0251889

บุณย์ มหาฤทธิ์/รายงาน

 

Facebook Comments