บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2563

59

บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2563

   ☆ ยอดดอย อุณภูมิต่ำสุด 4°C – อุณภูมิสูงสุด 14°C

   ☆ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณภูมิต่ำสุด 6°C – อุณภูมิสูงสุด 14°C

   ☆ ที่ทำการ อุณภูมิต่ำสุด 11°C – อุณภูมิสูงสุด 23°C

RSFiO0.jpg
RSFRXu.jpg
RSFQzZ.jpg
RSFURI.jpg
RSFq6P.jpg
RSFEWt.jpg
RSFO1e.jpg
RSFbAl.jpg
RSFjek.jpg
RSFokv.jpg
RSFDOE.jpg