อุตุฯ เผย 3-5 ม.ค. ภาคเหนืออาจมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุตุฯ เผย 3-5 ม.ค. นี้ ภาคเหนืออาจมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

     วันที่ 2 มกราคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายพยากรณ์อากาศในอีก 7 วันข้างหน้า โดยในช่วงวันที่ 2 – 8 ม.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนอุณภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-15 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 3 – 5 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน

RSW57Q.jpg     สำหรับภาคเหนือในช่วงวันที่ 2 – 8 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 3 – 5 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.