blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้3 โครงการใหญ่หลังปีใหม่ สร้างคนไทยแข็งแรง ออกกำลังกายตามไลฟ์สไตล์

3 โครงการใหญ่หลังปีใหม่ สร้างคนไทยแข็งแรง ออกกำลังกายตามไลฟ์สไตล์

-

blank

3 โครงการใหญ่หลังปีใหม่ สร้างคนไทยแข็งแรง ออกกำลังกายตามไลฟ์สไตล์

     กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย เปิดตัว 3 โครงการใหญ่ “1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” “ท้าไทย…ก้าวไกลโรค” และ “ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ” Kick Off หลังปีใหม่ ตั้งเป้าคนไทย 1 ล้านครอบครัว ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลโรคอย่างยั่งยืน

blank

     จากนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ การส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” ซึ่งในปี 2563 ได้จัดทำ 3 โครงการใหญ่ คือ “โครงการ 1 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” “โครงการท้าไทย…ก้าวไกลโรค” และ “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ” ถ้าประชาชนแข็งแรงประเทศไทยจะเข็มแข็ง ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล จึงมีการรณรงค์ทั้งปี กระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้ทุกจังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ลุกขึ้นมาท้าทายแข่งขันการออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกาย โดยใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลทางสุขภาพให้กับผู้ที่แข่งขันหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วม มีการตั้งกองทุนทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยจะเชิญชวนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

     ความคืบหน้าในการรณรงค์ออกกำลังกายในระยะที่ 1 (พ.ค.-ก.ย.62) เป็นการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า มีผู้ร่วมออกกำลังกาย 133,765 ครอบครัว 5,572 ชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 622 แห่ง ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 (ต.ค.62-ก ย.63) คือการขับเคลื่อนการออกกำลังกาย มีชุมชนเป็นฐาน โดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,826 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.05 ล้านคน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7,852 แห่ง และ ระยะที่ 3 (ต.ค.63-ก.ย.65) จะเป็นการติดตามการขับเคลื่อนการออกกำลังกายในชุมชน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกาย รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย

//////////////
นันธิกา กิจปาโล/จุฑารัตน์ น้ำพ่วง ช่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2 มกราคม 2563

blank

Must Read

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประชาชนนิยมซื้อของอุปโภคบริโภคทางออนไลน์กันมากขึ้น เพราะด้วยเป็นการประหยัดด้านเวลา และลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 แต่การสั่งซื้อของแต่ละครั้งผู้ซื้อก็ต้องมั่นใจ   ถึงคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารแห้งออนไลน์จำพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่าง ๆ ที่อาจเป็นสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากกอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ที่ก่อให้เกิดการเสียของอาหาร อาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม...
error: Alert: Content is protected !!