อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563

53

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563

☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอก สามารถชมดวงทิตย์ขึ้น เวลา 07.00 น. ตกเวลา 18.00 น. อุณภูมิต่ำสุด 12°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 1 ม.ค.63 จำนวน 1,273 คน พักแรม 435 คน รถยนต์ 413 คัน จักรยายนต์ 41 คัน

☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 15°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 1 ม.ค.63 จำนวน 987 คน พักแรม 36 คน รถยนต์ 209 คัน จักรยานยนต์ 33 คัน

☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 14°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 1 ม.ค.63 จำนวน 1,475 คน พักแรม 0 คน รถยนต์ 145 คัน จักรยานยนต์ 135 คัน

☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 1 ม.ค.63 จำนวน 3,740 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 471 คน รถยนต์ 767 คัน รถจักรยานยนต์ 199 คัน

☆ เหตุการณ์ทั่วไป -ปกติ-

☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834

☆ จองบ้านพัก & เต็นท์ โทร 025610777…

 

R76a6J.jpg
R76Xx9.jpg
R76vWb.jpg