Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ อำเภอแม่แตง จัดงานประเพณี "ปีใหม่ม้ง" ประชาชนและชาวบ้านร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

อำเภอแม่แตง จัดงานประเพณี “ปีใหม่ม้ง” ประชาชนและชาวบ้านร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

-

     อำเภอแม่แตง จัดงานประเพณี “ปีใหม่ม้ง” ประชาชนและชาวบ้านร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

     ช่วงเช้าวันนี้ (30 ธันวาคม 2562) นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง พร้อมด้วย นางสุภาณี นิ่มพูลสวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิด “งานประเพณี (ปีใหม่ม้ง) เครือข่ายดอยหลวงพัฒนา (สายเหนือ) ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการชุมนุมของพี่น้องชนเผ่าม้งในพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในระหว่างพี่น้องชนเผ่าม้ง ซึ่งในปีนี้มีมติเห็นชอบให้ บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 ตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณีครั้งนี้

     โดยภายในงานมีซุ้มแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง โยนลูกช่วง ตีลูกข่าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต อำเภอแม่แตง , นายกองค์การบิหารส่วนตำบลกื้ดช้าง , นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แตง , กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แตง , นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง , ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในตำบลกื้ดช้าง และผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน แต่งกายด้วยชุดม้งสีสันสวยงามตระการตา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬา หมู่บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

      ทั้งนี้บ้านผาปู่จอม ราษฎรอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 2501 โดยเคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ตำบลกื้ดช้าง ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ในปี 2546 พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 920 เมตร เป็นหมู่บ้านในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของอำเภอแม่แตง โดยในปี 2521 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 (ครั้งนั้นดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร จนปัจจุบันบ้านผาปู่จอม เป็นหมู่บ้านที่มีความรู้ในการประกอบการเกษตร การใช้ระบบน้ำชลประทานภูเขา การปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดลุ้ย เสาวรส พริกหยวก ส้ม เป็นต้น

     โดยบ้านผาปู่จอม ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS เพื่อป้องกันการรุกขยายที่ดินทำกินของราษฎร มีการกันแนวเขตป่าต้นน้ำและป่าอนุรักษ์แนวกันไฟกว่า 1,836 ไร่ ซึ่งในปี 2559 ได้รับรางวัลหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น จากกรมอุทยานฯ ปัจจุบันจึงได้เริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเส้นทางชมธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชน ให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่มีรายได้สูงขึ้น ดังนั้น การจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง หรือ  “น่อ เป๊ เจ่า” จึงเป็นการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกท่านได้มาเยี่ยมเยือน

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร 

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!