ขับเร็วระวังนะ! แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมกับตำรวจทางหลวง ตรวจจับความเร็วเส้นทางจุดเสี่ยง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมกับตำรวจทางหลวง ตรวจจับความเร็วเส้นทางจุดเสี่ยง

     วันที่ 28 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมกับตำรวจทางหลวง ตรวจจับความเร็วเส้นทางจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเป็นพิเศษ (43 สายทาง 53 แห่ง) โดยได้ดำเนินการตรวจจับความเร็วในเส้นทาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ช่วงระหว่าง กม.550+000 – กม.555+000

    รวมไปถึงกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีรณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัย(มาตราการ10รสขม) สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2563 โดยมีการใช้กล้องเพื่อตรวจจับขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ภาพ : แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่