Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่วันนี้ค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานหลายจุด ติดอันดับ 10 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

เชียงใหม่วันนี้ค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานหลายจุด ติดอันดับ 10 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

-

เชียงใหม่วันนี้ PM2.5 พุ่งสูง อยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” ติดอันดับ 10 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

     วันนี้(28 ธันวาคม 2562) สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ถูกปลกคุมด้วยหมอกควันหนาแน่น จนไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้เหมือนเช่นเคย โดยรายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.00 น. พบว่าค่า PM2.5 มีปริมาณสูงขึ้น จุดตรวจวัดบางสถานีมีค่าเกินมาตรฐานรายวันที่ 50 ug/m3 อีกทั้งเชียงใหม่ยังยังติดอันดับที่ 10 ของโลก เมืองที่มีปริมาณอากาศเป็นพิษ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

     จึงขอให้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

1577506698679

1577506630281

1577507276519

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!