เชียงใหม่วันนี้ค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานหลายจุด ติดอันดับ 10 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

2807

เชียงใหม่วันนี้ PM2.5 พุ่งสูง อยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” ติดอันดับ 10 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

     วันนี้(28 ธันวาคม 2562) สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ถูกปลกคุมด้วยหมอกควันหนาแน่น จนไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้เหมือนเช่นเคย โดยรายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.00 น. พบว่าค่า PM2.5 มีปริมาณสูงขึ้น จุดตรวจวัดบางสถานีมีค่าเกินมาตรฐานรายวันที่ 50 ug/m3 อีกทั้งเชียงใหม่ยังยังติดอันดับที่ 10 ของโลก เมืองที่มีปริมาณอากาศเป็นพิษ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual

     จึงขอให้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

1577506698679

1577506630281

1577507276519