เชียงใหม่วันนี้ค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานหลายจุด อยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

5197

เชียงใหม่วันนี้ PM2.5 พุ่งสูง อยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” อยู่อันดับ 11 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Airvisual

     วันนี้(27 ธันวาคม 2562) สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ถูกปลกคุมด้วยหมอกควันหนาแน่น โดยรายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. พบว่าค่า PM2.5 มีปริมาณสูงขึ้น จุดตรวจวัดบางสถานีมีค่าเกินมาตรฐานรายวันที่ 50 ug/m3 จึงขอให้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วย

iFpcBE.jpg      เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสภาพแอ่งกระทะของตัวเมือง และทิศทางลมที่พัดพาฝุ่นควันจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งการจราจรที่หนาแน่นในหลายเส้นทาง เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้อากาศมีค่า PM2.5 ที่สูงขึ้น​ และเครื่องวัดค่าคุณภาพอากาศ​Dustboy​ หลายจุดอยู่ในพื้นที่ใกล้เส้นทางจราจร

โดยท่านสามารถตรวจคุณภาพอากาศแบบ real time แต่ละสถานี (AirEnvi) ได้ที่ www.shiru-cmu.org หรือ https://www.cmaqhi.org/ และ https://www.cmuccdc.org/pm25