blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

-

blank

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

     ☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอก สามารถชมดวงทิตย์ขึ้น เวลา 06.59 น. ตกเวลา 17.57 น. อุณภูมิต่ำสุด 11 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 26 ธ.ค.62 จำนวน 708 คน พักแรม 230 คน รถยนต์ 205 คัน จักรยายนต์ 20 คัน

     ☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 13°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 26 ธ.ค.62 จำนวน 226 คน พักแรม 29 คน รถยนต์ 52 คัน จักรยานยนต์ 11 คัน

     ☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 10°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 26 ธ.ค.62 จำนวน 363 คน พักแรม 0 คน รถยนต์ 67 คัน จักรยานยนต์ 23 คัน

     ☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 26 ธ.ค.62 จำนวน 1,297 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 259 คน รถยนต์ 327 คัน รถจักรยานยนต์ 54 คัน

     ☆ เหตุการณ์ทั่วไป -ปกติ-

     ☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834

     ☆ จองบ้านพัก & เต็นท์ โทร 025610777…

 

iF9Aoa.jpg
iF9Dwf.jpg
iF9PJq.jpg

 

 

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!