Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แต่งตั้ง "พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)" เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

แต่งตั้ง “พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

-

แต่งตั้ง “พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

     คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ 012/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ด้วย พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้มรณภาพด้วยหัวใจ ล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นเหตุให้ ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ว่างลง

      อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

     จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) อายุ 70 พรรษา 50 วิทยฐานะ ป.ธ. 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

81293630 2607588505996738 3041954542087307264 o

80336341 2607546406000948 5706090951563280384 o (1)

Must Read

โรงแรมหรูเชียงใหม่ หั่นราคาสู้โควิด จากคืนละ 13,000 เหลือคืนละ 1,500 บาท เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช ขายหน้าโรงแรม

โรงแรมหรูเชียงใหม่ หั่นราคาสู้โควิด จากคืนละ 13,000 เหลือคืนละ 1,500 บาท เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช ขายหน้าโรงแรม วันที่ 28 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงยืดเยื้อ จนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหยุดชะงักมานาน ล่าสุดโรงแรมห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งพากันปรับตัวขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอดด้วยการให้เชฟและพนักงานทำอาหารขายหน้าโรงแรม เพื่อหารายได้ประคองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนัก อย่างที่โรงแรมรติล้านนา โรงแรมห้าดาวริมแม่น้ำปิง อ.เมืองเชียงใหม่ เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช เปิดร้านจำหน่ายหน้าโรงแรมในราคาถูกให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยข้าวเหนียวหมูปิ้ง...

error: Alert: Content is protected !!