Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แต่งตั้ง "พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)" เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

แต่งตั้ง “พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

-

แต่งตั้ง “พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

     คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ 012/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ด้วย พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้มรณภาพด้วยหัวใจ ล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นเหตุให้ ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ว่างลง

      อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

     จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) อายุ 70 พรรษา 50 วิทยฐานะ ป.ธ. 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

81293630 2607588505996738 3041954542087307264 o

80336341 2607546406000948 5706090951563280384 o (1)

Must Read

แผ่นดินไหว อ.สันกำแพง ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว อ.สันกำแพง ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร วันที่ 22 กันยายน 2563 รายงานเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 10.29 น. ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
error: Alert: Content is protected !!