บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562

327
blank

บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562

   ☆ ยอดดอย อุณภูมิต่ำสุด 9°C – อุณภูมิสูงสุด 14°C

   ☆ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณภูมิต่ำสุด 1°C – อุณภูมิสูงสุด 16°C

   ☆ ที่ทำการ อุณภูมิต่ำสุด 7°C – อุณภูมิสูงสุด 23°C

 

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank