องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

1938

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงาน

     โดย นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯ จุดรูปเทียนที่เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบศาสนพิธี นำโดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จากนั้น ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่

พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศศพ พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ พระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์ พร้อมทั้งทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์มาโดยตลอดจนครบ 7 วัน

ตลอดช่วงการจัดพิธีที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนขึ้นไปกราบเคารพศพ หลวงปู่ทอง โดยพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสและศรัทธา หลวงปู่ทอง เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments