(มีคลิป) กลุ่มขับเคลื่อนผู้สูงวัยเชียงใหม่ กว่า 100 คน รวมตัวที่ศาลากลางจังหวัด ร้องขอรัฐเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท ต่อเดือน หลังเงินไม่พอประทังชีวิต

6495

(มีคลิป) กลุ่มขับเคลื่อนผู้สูงวัยเชียงใหม่ กว่า 100 คน รวมตัวที่ศาลากลางจังหวัด ร้องขอรัฐเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท ต่อเดือน หลังเงินไม่พอประทังชีวิต

    เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รายงานข่าวแจ้งว่าที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัย จ.เชียงใหม่ จำนวนกว่า 100 คน นำโดย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ นางสมเพชร วงษ์บุญชา แกนนำกลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัย ได้เดินทางมาชุมนุม และชูป้าย พร้อมทั้งขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร้องเรียนกรณีการเพิ่มเงินบำนาญผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท ภายหลังจากที่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10,670,000 คน หรือประมาณร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด โดยรัฐบาลได้ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท หรือเพียงวันละ 20 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ต่ำเกินไป และไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยังมีจำนวนกว่า 3 ล้านคน ที่ไร้ที่ถูกทอดทิ้ง ขาดแคลน เป็นขอทาน และเร่ร่อนอีกด้วย

     ทั้งนี้ ทางด้าน นางสมเพชร วงษ์บุญชา แกนนำกลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัย เปิดเผยว่า กลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัย ได้เห็นว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลให้กับคนชราจำนวน 600 บาท ในปัจจุบันนี้ไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นอัตราที่ต่ำเกินไป ไม่สอดคล้องกับการคลองชีพ จึบทำให้คนชรากว่า 3 ล้านคน อดอยาก ในขณะที่รัฐบาลนั้นมีงบประมาณมหาศาลแต่นำไปใช้ในทางที่สิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและเศรษฐกิจ ดังนั้นหากนำเงินดังกล่าวปีละประมาณ 4 แสนล้านบาท จากการที่ได้มีการคำนวนแล้วมาเพิ่มให้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ชราถึง 8 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประเทศและถือเป็นของขวัญให้กับประชาชน

     นอกจากนี้แล้วผู้สูงวัยยังเป็นผู้สร้างผลผลิตให้สังคมและเป็นผู้จ่ายภาษีมาตลอดชีวิต จนทำให้รัฐบาลมีงบประมาณประจำปี 63 เป็นจำนวนถึง 3.2 ล้านบาท แต่กลับนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนสองตำแหน่งให้นายพลล้นเกินในกองทัพ เป็นการใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ – สังคม นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมไทย ดังนั้น กลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัย จ.เชียงใหม่ จึงได้รวมตัวกันที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มบำนาญผู้สูงวัยหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเดือนละ 3,000 บาท

     อย่างไรก็ตามในการชุมนุมครั้งนี้ ทางด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการรับมอบหนังสือร้องของจากทางตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยกับทางแกนนำโดยรับปากว่าจะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา จากนั้นจะส่งเรื่องให้ทางรัฐบาลดำเนินการตามคำร้องขอของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อไป

Facebook Comments