เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงตลิ่งและประตูน้ำคูเมืองเชียงใหม่ แบ่งการทำงานเป็น 3 ช่วง เพื่อไม่ให้กระทบช่วงเทศกาลและท่องเที่ยว

เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงตลิ่งและประตูน้ำคูเมืองเชียงใหม่ แบ่งการทำงานเป็น 3 ช่วง เพื่อไม่ให้กระทบช่วงเทศกาลและท่องเที่ยว

    ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการซ่อมแซมตลิ่งคูเมืองบริเวณถนนชัยภูมิ บริเวณทางทิศเหนือประตูท่าแพ จึงอาจจะมีเศษวัสดุจากการรื้อถอนตลิ่งคูเมืองเดิมกองอยู่บนบาทวิถีริมคูเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขออภัยพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ใช้บาทวิถี มา ณ ที่นี้ และขอให้โปรดใช้ความระมัดระวังขณะสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว

     ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปรับปรุงตลิ่งคูเมืองในบริเวณข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562 และจะดำเนินการปรับปรุงตลิ่งคูเมืองบริเวณถนนคชสาร บริเวณทางทิศใต้ลานท่าแพ ภายในเดือนมกราคม 2563

     อนึ่ง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งข้อสงสัยถึงปริมาณน้ำคูเมืองที่แห้งขอด เทศบาลนครเชียงใหม่ขอชี้แจงให้ทราบว่าการระบายน้ำในคูเมืองบริเวณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างประตูน้ำในคูเมือง จำนวน 8 บาน

**ทั้งนี้จะแบ่งงานเป็น 3 ช่วง เพื่อจะไม่ให้กระทบกับเทศกาลท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่

ช่วงที่ 1 จะทำให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมกราคม 2563 เพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเทศกาลปีใหม่

ช่วงที่ 2 จะทำให้แล้วเสร็จ ก่อนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อไม่ให้กระทบกับงานไม้ดอกไม้ประดับ

ช่วงที่ 3 จะทำให้แล้วเสร็จ ก่อนเมษายน 2563 เพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์

     ระหว่างนี้ได้มีการก่อสร้างทำนบดินสำหรับเก็บกักน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไป