ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563

-

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังเชียงใหม่ส่ง สารอวยพรปีใหม่ 2563 โดยระบุว่า เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบรมธาตุดอยสุเทพ ครูบาเข้าศรีวิไชย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นสืบไป

i616oa.jpg

Must Read

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Film Space ส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดรายการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในหัวข้อ...
error: Alert: Content is protected !!