ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563

-

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังเชียงใหม่ส่ง สารอวยพรปีใหม่ 2563 โดยระบุว่า เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบรมธาตุดอยสุเทพ ครูบาเข้าศรีวิไชย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นสืบไป

i616oa.jpg

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!