Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ เตรียมยื่นข้อเสนอผ่อนผันมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เชียงใหม่ เตรียมยื่นข้อเสนอผ่อนผันมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

-

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมยื่นข้อเสนอผ่อนผันมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุนอกเขตพื้นที่การบิน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่วนเขตพื้นที่การบินยังคงห้ามโดยเด็ดขาด

      เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากท่าอากาศยาน และผู้แทนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม

     นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกๆ ปี จะมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย และจุดพลุ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ซึ่งปัจจุบันกรมการบินพลเรือนได้ออก พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ให้มีการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือเกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย และในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา ทางจังหวัดก็ได้ยึดถือกฎระเบียบดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วงที่ผ่านมายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ออกมาจุดพลุและปล่อยโคมลอยให้เห็นอยู่ ซึ่งบางครั้งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ และคาดว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ จะยังคงมีประชาชนออกมาปล่อยโคมลอยอีกอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นกิจกรรมสากลที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

     ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล ได้พิจารณาแนวทางผ่อนปรนการปล่อยโคมของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆ เพราะเป็นจังหวัดที่มีการปล่อยโคมลอยเป็นวัฒนธรรมเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งในช่วงเทศกาลลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ จะมีการงดเว้นการบินในช่วง 19.00-01.00 น. อยู่แล้ว

     สำหรับมาตรการของทางจังหวัดที่จะยื่นเสนอไปนั้น จะเป็นการขอผ่อนผันให้มีการปล่อยโคมลอยและจุดพลุในเขตนอกพื้นที่การบิน ส่วนในเขตพื้นที่การบิน จะยังคงห้ามไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยและจุดพลุโดยเด็ดขาดเช่นเดิม โดยจะมีการควบคุมช่วงเวลาการปล่อยโคมและจุดพลุ ควบคุมขนาด วัสดุ และปริมาณเชื้อเพลิงของโคมและพลุให้มีขนาดตามมาตรฐาน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบิน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเหล่านี้ยังเป็นข้อเสนอในเบื้องต้น ส่วนจะได้รับการอนุญาตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!