ประชาสัมพันธ์วางแผนการเดินทางในวันนี้(14 ธ.ค.) ช่วง 17.00-18.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมภาคประชาชนที่ข่วงประตูท่าแพ อาจจะทำให้มีปัญหาด้านการจราจร

ประชาสัมพันธ์วางแผนการเดินทางในวันนี้(14 ธ.ค.) ช่วง 17.00-18.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมภาคประชาชนที่ข่วงประตูท่าแพ อาจจะทำให้มีปัญหาด้านการจราจร

     วันที่ 14 ธันวาคม 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะใช้เส้นทางผ่านบริเวณข่วงประตูท่าแพ ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ซึ่งจะมีการนัดรวมตัวกัน จัดกิจกรรมของภาคประชาชน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้วางแผนและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย