ปิดจุดจอดรถด้านในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สวนดอก ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

4359

ปิดจุดจอดรถด้านในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สวนดอก ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการปิดพื้นที่บริเวณลานจอดรถด้านใน ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีผลทำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยทางคณะฯ ได้จัดพื้นที่จอดรถ บริเวณลานจอดรถข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. (ตรงข้ามหอประชุม มช.) และจะมีรถรับส่งบริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น.

Facebook Comments